Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως
Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως

Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα, είναι ένα ισχυρότατο μέσο πυρόσβεσης πυρκαγιών σε εσωτερικούς χώρους μιας και δεν αφήνουν κατάλοιπα μετά την κατάσβεση.

Πλεονεκτήματα:
• Δεν είναι τοξικοί
• Δεν προκαλούν ζημιές
• Πραγματοποιούν κατάσβεση παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος
• Μεγάλη διάρκεια ζωής με χαμηλό κόστος συντήρησης.

* Επιλέξτε ανάμεσα σε φορητούς και τροχήλατους.  

index.php