Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής (Σ.Τ.Ε.)

Εγκαθίστανται σε κουζίνες εστιατορίων, στον χώρο των εστιών μαγειρέματος όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα συστήματα τοποθετούνται κάτα τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις εστίες και τις καπνοδόχους. Ανάλογα με τις συσκευές που βρίσκονται εγκατεστημένες αλλά και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, επιλέγεται και το αντίστοιχο κατασβεστικό υλικό. Ουσιαστικά, ένα Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής αποτελείται από έναν πυροσβεστήρα (με το επιλεγμένο κατασβεστικό υλικό), συνδεδεμένο σε δίκτυο σωληνώσεων που καταλήγει σε καταιονηστήρες (sprinklers).Η λειτουργία του συστήματος είναι αυτόματη ή/και χειροκίνητη.

 

 

index.php