Πυροφραγμοί :: Πυροδιαφράγματα

Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων, σχαρών, σωλήνων και αεραγωγών που διέρχονται διαμέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγμών.

Ανάλογα με την περίπτωση, για την σωστή εφαρμογή υπάρχουν και τα κατάλληλα πυρίμαχα υλικά, όπως πυρίμαχο τσιμέντο, αφρός πυράντοχος, πάνελ πετροβάμβακα, επιβραδυντικές βαφές, κλπ.

Κάθε διάφραγμα πυρασφαλείας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ίδιο δείκτη πυραντίστασης του κελύφους (τοίχος, οροφή, κλπ) που διαπερνάται.

Επιπλέον σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών ή ανοιγμάτων αερισμού που επιβάλλεται από τα ανωτέρω θα εγκατασταθούν διαφράγματα πυρασφαλείας (Fire Dampers), κατασκευασμένα και πιστοποιημένα κατά τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς BS, UL, NFPA, VDS.

Τα διαφράγματα μπορεί να είναι πολύφυλλα (τύπου κουρτίνας) ή μονόφυλλα, θα φέρουν τηκτό μηχανισμό συγκράτησης που θα λειτουργεί στους 68°C ή 70°C ανάλογα με την εφαρμογή.

Επίσης κάθε διάφραγμα μπορεί να φέρει μικροεπαφή μέσω της οποίας θα δεικνύεται η ενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου.

index.php