ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εγκαταστάσεις Συστημάτων

Μετά την απαραίτητη Μελέτη Πυροπροστασίας, αναλαμβάνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και προϊόντων που περιγράφονται, αξιοποιώντας το εξειδικευμένο προσωπικό μας αλλά και τους έμπειρους εξωτερικούς μας συνεργάτες.
Με μια ομάδα Επιλεγμένων Επαγγελματιών, Υπεργολάβων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Υδραυλικών, είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών δικτύων και δικτύων πυρανίχνευσης, συστημάτων ολικής κατάκλυσης, Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής εστιατορίων, φωτιστικών ασφαλείας, πυρίμαχων θυρών καθώς και την εγκατάσταση προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας σε βιομηχανίες, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, χώρους συναθροίσεως κοινού, συγκροτήματα κατοικιών, κλπ.

Leave a comment

index.php