ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ

Αναγομώσεις πυροσβεστικών ειδών
Υπεύθυνα για την ασφάλειά σας…

Τα καταστήματα Παύλου με πολύχρονη εμπειρία, συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από τις εξελίξεις του χώρου και έχοντας στην δύναμή τους Πιστοποιημένο Αρμόδιο ’τομο (δείτε το πιστοποιητικό στη σελίδα «Πιστοποιητικά») εγγυάται την υπεύθυνη και ασφαλή Αναγόμωση του εξοπλισμού σας. Μετά την εναρμόνιση της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (βλ. «Νομοθεσία»), η αναγόμωση των φορητών, οροφής, τροχήλατων, ή άλλων πυροσβεστικών μέσων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πυροσβεστήρες προκειμένου να απαιτείται η αναγόμωση ή συντήρησή τους, αλλά αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως.

Leave a comment

index.php