ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάρια

Διοργανώνουμε σεμινάρια πυρασφάλειας που απαιτούνται για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν από διαφορετικές αιτίες και υπό διάφορες συνθήκες στον εκάστοτε χώρο.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θεματολογία όπως:

  • Βασικοί ορισμοί.
  • Πυροσβεστήρες – Ορθή χρήση.
  • Οδηγίες για πρόληψη πυρκαγιών.
  • Εγκλωβισμός & διαφυγή.
  • Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών.

Leave a comment

index.php