ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Εδώ θα βρείτε τις άδειες και τα πιστοποιητικά μας.

Τα αρχεία είναι σε μορφή .DOC & .PDF. Εάν δεν έχετε Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ εδώ για να τον κατεβάσετε.

Βεβαίωση Συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης  Εταιρείας
BUREAU VERITAS :: PYR-LPR-410.05.188-PAYL 001-07-GRC

Άδεια Εργαστηρίου Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση Ανάπτυξης: ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ7-8ΥΤ …

Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρμοδίου Ατόμου
BUREAU VERITAS :: LPR-410.08.175

Leave a comment

index.php