Προμήθεια & εγκατάσταση Υλικών Πυρασφαλείας

Προμήθεια & εγκατάσταση
Υλικών Πυρασφαλείας

Υλικών παθητικής πυροπροστασίας

Η παθητική πυροπροστασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε στρατηγικής πυρασφάλειας. Παίζει έναν ζωτικό και όλο και σημαντικότερο ρόλο στη διαφύλαξη των ανθρώπων, καθώς και στον περιορισμό των ζημιών στα κτίρια και το περιεχόμενό τους από φωτιά και καπνό.

Ο σκοπός της παθητικής πυροπροστασίας είναι:

 • Περιορισμός της εξάπλωσης της φωτιάς, της θερμότητας και του καπνού, με τη συγκράτησή της σε ένα μόνο πυροδιαμέρισμα στην περιοχή εκδήλωσής της
 • Προστασία των οδών διαφυγής και παροχή ζωτικής σημασίας χρόνου διαφυγής για τους κατοίκους και τον απαραίτητο χρόνο για τους πυροσβέστες
 • Προστασία των κρίσιμων δομικών στοιχείων του κτιρίου
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων ενός κτιρίου

Τα υλικά λοιπόν παθητικής πυροπροστασίας δουλεύουν, σε συνδυασμό με τα υλικά ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως τα συστήματα καταιονιστήρων και τους πυροσβεστήρες καθώς και την εκπαίδευση στην πυρασφάλεια των κατοίκων του κτιρίου.
Η επιλογή μεταξύ ενεργών και παθητικών συστημάτων ή ο συνδυασμός των δύο επηρεάζεται από το πιθανό μέγεθος και τύπο πυρκαγιάς, τη διάρκεια της απαιτούμενης προστασίας, τον εξοπλισμό ή τη δομή που απαιτεί προστασία, τη διαθεσιμότητα νερού και τον χρόνο που απαιτείται για την εκκένωση.

Προϊόντα Παθητικής Πυροπροστασίας

Οι απαιτήσεις για παθητική πυροπροστασία καθίστανται όλο και πιο πολύπλοκες τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω των πιέσεων για τη βελτίωση της θερμομόνωσης και τη μείωση του κόστους ενέργειας.
Τα προϊόντα Παθητικής Πυρασφάλειας που είναι εγκατεστημένα σε ένα κτίριο για τη βελτίωση της πυρασφάλειας περιλαμβάνουν:

 • Πόρτες πυρίμαχες
 • Πυρίμαχες βαφές καλωδίων και αγωγών
 • Πυρίμαχα υλικά πυροφραγής (πυράντοχα πάνελ, αφροί, μαστίχες, μαξιλάρια, κολλάρα κλπ.)
 • Πυράντοχες βαφές ανθεκτικές στη φωτιά που μπορούν να εφαρμοστούν με ψεκασμό ή βαφή στα δομικά στοιχεία
 • Πυροκουρτίνες (Fire Damper)
 • Κουτιά ή ντουλάπες προστασίας από πυρκαγιά
 • Τοίχοι, δάπεδα, οροφές και αγωγοί ανθεκτικοί στην πυρκαγιά

Τα προϊόντα παθητικής πυροπροστασίας μπορούν να εγκατασταθούν κατά την κατασκευή ή να προστεθούν κατόπιν. Τα προϊόντα πρέπει να είναι τα κατάλληλα για κάθε κτίριο και στόχο προστασίας και να συντηρούνται σωστά. Πρέπει να έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, αξιολόγηση και πιστοποίηση από αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης. Αυτονόητο είναι ότι η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο συνεργείο, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση και συντήρηση των υλικών.

Γιατί λοιπόν να ασχοληθείτε με την παθητική πυροπροστασία, αφού διαθέτετε όλα τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας; Και αντιστρόφως. Διότι, πολύ απλά, ένα καλό σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας, που εγκαθίσταται για την πυρόσβεση της φωτιάς, μπορεί να μην λειτουργεί πάντοτε με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί. Τα sprinklers μπορεί να μην λειτουργήσουν εξαιτίας ελλιπούς συντήρησης του αντλητικού πυρόσβεσης, άδεια/τρύπια δεξαμενή αποθήκευσης νερού, προβλημάτων υδροδότησης λόγω πάγου ή ακόμα και ανεπαρκούς πίεσης νερού. Από την άλλη πλευρά, η παθητική πυροπροστασία χρησιμοποιεί συστήματα που συμβάλλουν στον έλεγχο και την πρόληψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς / καπνού. Ωστόσο φυσικά, δεν λαμβάνει κανένα είδους δράσης, όπως η πυρόσβεση της φωτιάς. Επομένως τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και τα μέσα παθητικής πυροπροστασίας, συνεργούν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και δεν νοείται ότι το μεν μέσο χωριστά καλύπτει ή ισοδυναμεί με το άλλο. Τόσο τα ενεργητικά όσο και τα παθητικά συστήματα πυροπροστασίας μπορούν να ελέγξουν και να κατασβήσουν τις πυρκαγιές. Μαζί βοηθούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Ειδικών πυροσβεστικών αφρών για πυρόσβεση & αεραφρών

Τι είναι και πως δουλεύουν: σχηματίζουν μια συνεκτική πλωτή «κουβέρτα» πάνω από εύφλεκτα και εκρηκτικά υγρά για να κατασβήσουν τη φωτιά αποκλείοντας το οξυγόνο και ψύχοντας την καιόμενη ύλη. Αποτρέπουν επίσης την αναζωπύρωση τους, διότι δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό εύφλεκτων ατμών και έχουν την ιδιότητα να προσκολλώνται σε επιφάνειες, γεγονός που παρέχει ένα βαθμό προστασίας σε πιθανές εστίες ανάφλεξης, εξαιτίας παρακείμενης πυρκαγιάς.

Εναλλακτικά, ο αφρός χρησιμοποιείται για την καταστολή της φωτιάς και μπορεί να σβήσει εύφλεκτα υγρά και στερεά καύσιμα με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

 • Διεισδύει ανάμεσα στον αέρα και την επιφάνεια καυσίμου, στερώντας δηλαδή της φωτιάς το οξυγόνο
 • Καθυστερεί την απελευθέρωση ατμών από την επιφάνεια καυσίμου
 • Ψύχει την επιφάνεια του καυσίμου και τις γύρω μεταλλικές επιφάνειες
 • Αφαιρεί το οξυγόνο από τους εύφλεκτους ατμούς

Κάθε είδος αφρού πυρόσβεσης είναι εξειδικευμένος με εφαρμογές που ξεκινούν από τις δασικές πυρκαγιές (πρόσθετο στο νερό των εναέριων και επίγειων μέσων) έως τις μεγάλες υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιές (αεροπορικές, χημικές, αμυντικές, ενεργειακές, ναυτιλιακές, μεταλλευτικές, πετρελαϊκές, πετροχημικές, φαρμακευτικές, αγωγούς και βιομηχανικούς διαλύτες).
Οι αφροί πυρόσβεσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ταξινόμησης Α και Β.

Πυρίμαχων θυρών
Τα κτίρια είναι διαχωρισμένα σε πυροδιαμερίσματα ώστε να καθυστερούν τη διάδοση της φωτιάς από τη μια περιοχή στην άλλη. Αυτά τα πυροδιαμερίσματα συνήθως συνδέονται μεταξύ τους με πυρίμαχες πόρτες που επιτρέπουν τη κίνηση των ανθρώπων μέσα στο κτίριο. Έχουν δύο σημαντικές λειτουργίες σε μια φωτιά. Όταν κλείνουν, σχηματίζουν ένα πυροδιάφραγμα για να σταματήσουν τη εξάπλωση της φωτιάς και όταν ανοίγουν παρέχουν μια δίοδο διαφυγής. Μια καλά σχεδιασμένη τοποθέτηση της πυρίμαχης πόρτας θα καθυστερήσει την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού χωρίς να είναι εμπόδιο στην κίνηση ανθρώπων και αγαθών.
Χωρίζονται σε δύο κυρίως κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό/χρόνο πυραντίστασης, δηλαδή 60 και 120 λεπτών.
Φωτιστικών ασφαλείας & πινακίδων σήμανσης ασφαλείας

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για την αγορά και την εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας και & πινακίδων σήμανσης ασφαλείας:

 1. Γιατί το επιβάλλουν οι κατασκευαστικοί κανονισμοί κτιρίων
 2. Το απαιτεί η νομοθεσία (σύμφωνα με ελληνικά και διεθνή πρότυπα) και,
 3. Για την κάλυψη των απαιτήσεων της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ουσιαστικά όμως, ένας κύριος λόγος που όλοι πρέπει να θυμούνται υπάρχει: Η σωστή εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας & πινακίδων σήμανσης ασφαλείας, μαζί με την σωστή συντήρηση τους, σώζει ζωές.
Η ορθή επιλογή και η εγκατάσταση μιας πινακίδας σήμανσης ασφαλείας ή ενός φωτιστικού ασφαλείας δεν εμποδίζει την έναρξη μιας πυρκαγιάς ή καθορίζει την εξέλιξή της. Δεν θα επηρεάσει το κόστος της υλικής ζημίας που μπορεί να προκληθεί από τη φωτιά. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας, η σωστή αξιολόγηση κατά την μελέτη και την προμήθεια των καταλληλότερων και όχι οικονομικότερων φωτιστικών ασφαλείας & πινακίδων σήμανσης ασφαλείας, από τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη διότι ο εξοπλισμός αυτός είναι για τη προστασία και διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και όχι ιδιοκτησίας.

Φόρμα ενδιαφέροντος

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.